כוחות – קריאת שמות

By | 2017-05-27T13:41:50+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

להבין מהותם של דברים, לתת להם שם 'נכון' ולאחר מכן לעשות שימוש בשם הזה למגוון השפעות מיסטיות - כל אלו נמנים על יכולותיו של הקורא בשמות. שם אמתי מקנה קישור מיסטי אל המטרה, ויש כוחות שדורשים ידיעת שם אמתי כדי שיפעלו. אם בעליו של שם אמיתי מסוים מת, משתנה באופן משמעותי וקבוע כגון אובדן גף, [...]

כוחות – אגדה

By | 2017-05-27T13:41:05+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

כוחות אגדה זמינים, רק לבני אגדה ובני סוף. בעוד שבאגדות ניתן למצוא מגוון רב של ישויות בעלות כוחות מגוונים, הכוח להשפיע על האגדות עצמן אינו זמין לישויות אלו; עצם קיומן מוכל כולו באגדה, ולכן אין להן כוח להשפיע עליה, וזאת בניגוד לבני אגדה וסוף, שמעצם טבעם יש להם מהות שחיצונית לאגדות. עלותם של כוחות אלו [...]

כוחות – נקרומנטיקה

By | 2017-05-27T13:39:52+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

זה חי! טווח: קרוב מטרה: גופה בינונית או קטנה מכך משך: יום התנגדות: לא דרוג עוצמה: 10 השפעה: גופה אחת, במצב של שלד פחות או יותר שלם, או מצב ריקבון כלשהו, קמה ומצייתת להוראות מחשבתיות של הדמות. לגופה אין רצון משלה, אין שכל, אין יכולת דיבור - אך יש יכולת לציית להוראות שהיא מקבלת בכפוף [...]

כוחות – ברכות

By | 2017-05-27T13:38:52+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

מקריות מבורכת טווח: מגע מטרה: יצור יחיד משך: יממה התנגדות: לא דירוג עוצמה: 10 השפעה: במהלך ה-24 שעות הקרובות מזלה של הדמות יאיר לה עד 3 פעמים. מזל זה יכול להתבטא בנסיבות קטנות המועילות לה [חנייה קרוב ליעד, מקום פנוי בתור לדואר, דברים כלו] או באופן מכאני כיתרון בבדיקה מספרית של יכולות הדמות. מזלה הקסום [...]

כוחות – קללות

By | 2017-05-27T13:38:42+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

שבעתים יקם קין... - מראת הכאב טווח: לא חשוב מטרה: הפוגע משך: סצנה התנגדות: לא, או כן [כי אפשר להתחמק מהתוצאה] שימושים: 3 דירוג עוצמה: 10 השפעה: מפעיל הכוח מגיב לפגיעה שנעשתה בו באמצעות פעולת תגובה. הפעלת הכוח גורמת לתוקף לסבול את אותן השפעות מזיקות, פיזיות ונפשיות, שניסה לגרום בהתקפתו לדמות. הכוח פועל גם אם [...]

כוחות – מרחב וחישה

By | 2017-05-27T13:38:00+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

גלאי שקרים טווח: קצר מטרה: יצור דובר אחד משך: שלוש דקות התנגדות: כן שימושים: 3 דירוג עוצמה: 5 השפעה:  הדמות מסוגלת להבחין בשקרים שמסופרים במצח נחושה - שקרים לבנים אינם מתגלים. התחושה היא פנימית ותלויה בין השאר באמונת המטרה בשקר של עצמה - לא באמת אבסולוטית כל שהיא. הכוח פעיל לזמן קצר בלבד כך שעדיף [...]

כוחות – סוגסטיה

By | 2017-05-27T13:34:12+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

סוגסטיה הוא כוח המשפיע על דעתם של אנשים. כמעט תמיד, הוא נמדד בהתאם ל[אמפתיה או היפנוזה ועוד רצון] של מפעיל הסוגסטיה כנגד [מדיטציה או היפנוזה ועוד מיקוד] של המטרה. אם הכוח עובד, המטרה פועלת בהתאם לסוגסטיה, אך אינה יוצרת לעצמה הסברים ורציונליזציות לגבי הציות הזה, ותהיה מודעת היטב, לאחר מעשה, להתנהגות חריגה כלשהי. שכחה טווח: [...]

כוחות – דלוזיות

By | 2017-05-27T13:33:27+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

דלוזיות מתרחשות בנפשו של אדם. הוא הוזה אותן בעיני רוחו, ואין להן שום ביטוי במציאות, מלבד הדרך בה האדם מתייחס אליהן. לאדם שהוכרע בידי דלוזיה, הדלוזיה היא מוחשית ומציאותית לחלוטין. הוא מסביר אותה לעצמו, הוא מכניס אותה לתוך הקלט החושי של מה שסביב לו, הוא מתייחס אליה כחלק מן המציאות. הדלוזיה לא מכסה על משהו [...]

כוחות – טרנסמוטציה

By | 2017-05-27T13:37:15+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

הכוח לשנות חומר וצורה של עצם. שינויים אלו יכולים להראות סתמיים לעתים, ומופלאים לעתים, תלוי בכוח ובפעולתו. במקרים בהם הכוח דורש מגע, הרי שכמו כמעט בכל מקרה כזה, אם המטרה מנסה לחמוק, יש צורך בפגיעה [מכות ועוד מיומנות, לרוב], כנגד דירוג חמיקה. מעבר לכך, אם המטרה שנפגעה היא ישות חיה, יש לבדוק את [אמפתיה ועוד [...]

כוחות – מוטציה

By | 2017-05-27T13:36:17+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

כוחות מוטציה הם כוחות שמשנים במשהו את העצם המושפע. אין שינוי של חומר וצורה, והעצם גם לא מקבל תכונות שמעולם לא היו לו. אבל תכונות קיימות יכולות להתחזק או להיחלש. כוחות מוטציה שמשפיעים על יצורים חיים אינם יכולים להצטבר זה עם זה, או אם תופעות אחרות שפעולתן חופפת. היות שכך, שני כוחות שמנסים לשפר את [...]

Load More Posts
טוען...