About צוות ההנחייה

מפרסם זה לא עדכן את הפרופיל שלו.
So far צוות ההנחייה has created 39 blog entries.

מורשות תכונה חיוביות

By | 2017-06-09T12:18:29+00:00 יוני 9th, 2017|כללי|

תחום השיוך של הדמות [מיתוס, מעשיה, מודרנה] קובע כמה נקודות של מורשות-תכונה עומדות לרשות הדמות. הדמות יכולה לחלק נקודות אלו כרצונה, במלואן או בופן חלקי, אך כמו עם כל תחום מורשות, אי אפשר לחסוך נקודות שכאלו ולהמיר אותן לנקודות זהב. הדרך היחידה לזכות בנקודות זהב היא באמצעות מורשות בעלות השפעה שלילית כלשהי. מורשות-תכונה כלליות שעולות [...]

בחירת שיוך ותכונות

By | 2017-06-09T12:18:29+00:00 יוני 9th, 2017|כללי|

שיוך השחקן בוחר אם האגדה של דמותו היא מיתוס, מעשייה או מודרנה. מודרנה: לדמות יש מאגר עוצמה אגדתית של 6 נקודות. לדמות יש 14 נקודות מורשת-תכונות, ויכולה לבחור מורשות מכל סוג שמסומן כ'כללי' או 'מודרנה'. יתרון המודרנה: עוגן אחד של הדמות יכול להפוך לחפץ עוצמה, בהתאם לחוקים המיוחדים שרשומים תחת 'חפצי עוצמה שהם עוגנים'. אנכרוניזם [...]

סקירה של מרכיבי דמות

By | 2017-06-09T12:18:29+00:00 יוני 9th, 2017|כללי|

תכונות לדמויות יש שמונה תכונות שמגדירות יכולות פיזיות ונפשיות שונות. תכונות אלו הן: כוח | חוסן | זריזות | מיומנות | אבחנה | למדנות | מיקוד | רצון תכונות אלו מדורגות בין 0 לבין 12 [אף שבני-אגדה יכולים להגיע לתכונה שמעל ל-6 רק ביכולות ספורות], והן משפיעות גם על מה שדמות יכולה לבצע בהצלחה וגם [...]

אוריינטציה כללית

By | 2017-06-09T12:18:29+00:00 יוני 9th, 2017|כללי|

והיה את הלילה ההוא. אין שום סיכוי שהלילה ההוא יישכח. חלום על סערה… ובחלום, אני חלק מן הסערה, והסערה היא קולות, ורוח, וברקים, וערבוביה אדירה של תמונות והתרחשויות ומקומות וישויות וקרעי עלילות ונקמות אדירות ומוסר השכל וסיפורים חדשים ומיתוסים עתיקים ואגדות ועוד אגדות והכל מסתחרר ומתפזר ומתמקד ונושא אותי למעלה ולמטה כמו נוצה ברוח. ובסוף, [...]

פרק 6 – מורשות על טבעיות

By | 2017-06-03T11:44:18+00:00 מאי 22nd, 2017|סיסטם|

כללי לכל דמות יש 8 נקודות לחלק למורשות על-טבעיות [וכמובן, ניתן להוסיף נקודות זהב]. עם זאת, יש מורשות שמזיקות לדמות [חולשות, צרות, קללות ועוד], ואלו מעניקות לרוכש אותן נקודות זהב. מורשת מוגדרת לפי כמה נקודות היא עולה, בסולם עולה בין 1 ל-12 והאם היא מותרת לכל השיוכים או לשיוכים ספציפיים. לעתים, יש אפשרות לרכוש מורשת [...]

פרק 6 – סינרגטיקה

By | 2017-03-19T20:38:05+00:00 מרץ 19th, 2017|סיסטם|

סינרגטיקה לעתים מכנים זאת טקסים, לעתים איחוד מוחות וולקני, לעתים מדברים על חיבור נשמות, הקרבת קורבנות, תפילה לאלים עתיקים, תהודת גלי מוח, חיבור מערכות עצביות באמצעות מערכות קיברנטיות, סימביוזה אנרגטית, ולעתים נדרשים למגוון חומרים משני-תודעה. בכל המקרים, מדובר במצב בו מספר בני-אגדה פועלים יחדיו בכדי ליצור השפעות שחורגות מתחומי הכוח האישיים של מי מהם, תוך [...]

פרק 6 – חפצי עוצמה

By | 2017-03-19T18:48:58+00:00 פברואר 19th, 2017|סיסטם|

חפצי עוצמה חפצי עוצמה הם חפצים שנושאים בתוכם כוחות אגדתיים בצורה כזו או אחרת – כוחות ויכולות שאינם קשרים ישירות רק למראה הפיזי שלהם. כל חפץ עוצמה מלווה את בעליו, תמיד, אל תוך חלומותיו באגדה, וניצולו שם זהה לניצולו במציאות. זה בהחלט אומר שחפץ שהוחבא/הונח במקום מרוחק במציאות יהיה נוכח עם גבירתו בחלומות-האגדה, וכאשר תשוב [...]

כוחות – קריאת שמות

By | 2017-05-27T13:41:50+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

להבין מהותם של דברים, לתת להם שם 'נכון' ולאחר מכן לעשות שימוש בשם הזה למגוון השפעות מיסטיות - כל אלו נמנים על יכולותיו של הקורא בשמות. שם אמתי מקנה קישור מיסטי אל המטרה, ויש כוחות שדורשים ידיעת שם אמתי כדי שיפעלו. אם בעליו של שם אמיתי מסוים מת, משתנה באופן משמעותי וקבוע כגון אובדן גף, [...]

כוחות – אגדה

By | 2017-05-27T13:41:05+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

כוחות אגדה זמינים, רק לבני אגדה ובני סוף. בעוד שבאגדות ניתן למצוא מגוון רב של ישויות בעלות כוחות מגוונים, הכוח להשפיע על האגדות עצמן אינו זמין לישויות אלו; עצם קיומן מוכל כולו באגדה, ולכן אין להן כוח להשפיע עליה, וזאת בניגוד לבני אגדה וסוף, שמעצם טבעם יש להם מהות שחיצונית לאגדות. עלותם של כוחות אלו [...]

כוחות – נקרומנטיקה

By | 2017-05-27T13:39:52+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|

זה חי! טווח: קרוב מטרה: גופה בינונית או קטנה מכך משך: יום התנגדות: לא דרוג עוצמה: 10 השפעה: גופה אחת, במצב של שלד פחות או יותר שלם, או מצב ריקבון כלשהו, קמה ומצייתת להוראות מחשבתיות של הדמות. לגופה אין רצון משלה, אין שכל, אין יכולת דיבור - אך יש יכולת לציית להוראות שהיא מקבלת בכפוף [...]

Load More Posts
טוען...