פרק 6 – סינרגטיקה

סינרגטיקה

לעתים מכנים זאת טקסים, לעתים איחוד מוחות וולקני, לעתים מדברים על חיבור נשמות, הקרבת קורבנות, תפילה לאלים עתיקים, תהודת גלי מוח, חיבור מערכות עצביות באמצעות מערכות קיברנטיות, סימביוזה אנרגטית, ולעתים נדרשים למגוון חומרים משני-תודעה.

בכל המקרים, מדובר במצב בו מספר בני-אגדה פועלים יחדיו בכדי ליצור השפעות שחורגות מתחומי הכוח האישיים של מי מהם, תוך אחדות כוונה וחיבור עוצמה אגדתית של כל המשתתפים בתהליך

יש כמה שימושים שונים לסינרגטיקה. בכולם, יש חשיבות למספר המשתתפים – לעתים, מספר המשתתפים מכתיב האם ניתן להצליח בכלל בפעולה הסינרגטית, ולפעמים, מספר המשתתפים מכתיב את מידת ההצלחה האפשרית.

סינרגטיקה אגדתית

כפי שכבר צוין תחת כוחות על טבעיים של האגדה, בני-אגדה שנאספים יחדיו יכולים לחקות כל כוח על-טבעי אגדתי [כלומר, את אותם כוחות שרשומים תחת הכותרת 'אגדה' בקודקס הכוחות].

פעולות דרושות:

 1. יש להבין, בערך, את מגבלות הכוח אותו רוצים לחקות בפעולה הסינגרטית. מספיק שאחד המשתתפים ראה בדקדקנות כיצד הכוח הזה מבוצע בעבר, או שמע עליו במפורט ממישהו שיש לו את הכוח האמור. בלי אפילו הכרות כה שטחית, יש צורך במחקר מראש.
 2. יש לפתח תהליך סינרגטיקה מתאים למקרה. סתם מתן ידיים ומלמול לא יועיל למשתתפים. הדבר דורש מחקר, שתלוי בדרוג העוצמה של הכוח. כמובן, במידה ומנסים להשתמש בכוח בצורה שחורגת מן הרגיל, תוך ביצוע התאמות לטווח, שטח או משך, יש לבצע התאמות בנוגע לממדי הכוח בהתאם לרשום בעיצוב כוחות, ולהתאים את דרוג העוצמה הסופי בהתאם. אל תצפו לכך שתהליכי סינרגטיקה יהיו מהירים, כי הם לא.
 3. לאסוף כמות מתאימה של בני אגדה [לפחות שלושה, עבור כוחות עד וכולל דרוג עוצמה 6; לפחות שבעה, עבור כוחות עד וכולל דרוג עוצמה 14; לפחות שלושה-עשר, עבור כוחות עד וכולל דרוג עוצמה 26; לפחות עשרים ושלושה, עבור כל כוח בדרוג עוצמה 27 ומעלה];
 4. סך המשתתפים צריך להשקיע כמות כוללת של מידות עוצמה אגדתיות אשר שוות לפעמיים דרוג העוצמה הסופי של הכוח, כאשר כל משתתף חייב להשקיע לפחות מידה אחת של עוצמה אגדתית.
 5. יש לקבוע מי מוביל הסינרגטיקה, שלפי כישוריו ותכונותיו ייקבע עד כמה קשה להתנגד לכוח המופעל. זהו מחזיק המיזוג, והא זה שיכוון את התוצאות שלו, ללא עוררין. המכוון, יש לציין, לא חייב לסיים את הפעולה כמתוכנן, ויכול לבחור לקחת לעצמו את האנרגיה אותה משקיעים המשתתפים [ולהשתמש בה אחרת, למשל, להפעלת כוחות אישיים ולמילוי מאגר עוצמה אישי].
 6. תוצאות.

סינרגטיקה של חותם החותמים

מתישהו, על פני 23 דורות, בני אגדה הצליחו לפעול במשותף ובמתמשך. בכל דור כזה, 23 קבוצות של 23 בני אגדה,  תרמו, מרצון מכוון, עוצמה אגדתית  ליצירת חותם החותמים.

את חותם החותמים קל, מצד אחד, להפעיל. כל שיש בו צורך, הם 23 בני אגדה שמסכימים להפעילו ותורמים לכך עוצמה אגדתית [די במידה אחת מכל משתתף, ואין צורך ביותר]. ההסכמה יכולה להיות כמעט טריוויאלית בביטוי שלה, שכן היא נשענת על החותם הקיים ואינה דורשת מחקר, תיאום פעולות כלשהן, או למעשה כל פעולה להוציא ההסכמה והשקעת העוצמה האגדתית במתן ביטוי להסכמה הזו.

ומצד שני, יש צורך ב- 23 בני-אגדה שמסכימים לפעול יחדיו, למען אותה הפעלה של חותם החותמים. בהצלחה עם זה…

חותם החותמים הוא עניין שיש לחקור בו. הוא מאגד בתוכו כמה וכמה סמכויות מסטיות, וסודות אחרים. בין השאר, נראה שהחותם הוא מקור לרליקות [ישויות תבוניות, או אולי כמו-תבוניות, שמלוות בני-אגדה בתנאים מסוימים], ולסמכויות מסטיות [כגון אורג, חתם ומאחז]. מה עוד…?

ניתן, אולי, ליצור סמכויות מיסטיות אחרות, ואולי גם רליקות שונות. אך הדבר לבטח יצריך מחקר מעמיק, ופיתוח של תהליכים סינרגטיים מורכבים, במקום להישען על הקיים.

סינרגטיקה אזורית

בני-אגדה שנאספים יחדיו, יכולים ליצור השפעות מסוימות שיכולו על אזור. דוגמאות לכך הן השפעות שגורמות שבאזור מסוים יהיה קל ומהיר יותר לחדש עוצמה אגדתית, שבאזור מסוים תהיה מידה של הגנה מפני כוחות פיזיים או על טבעיים, שאזור מסוים יהיה מוסתר מאמצעי גילוי ומעקב, ועוד.

יש משמעות גדולה למספר בני-האגדה שמשתפים פעולה בפעולות סינרגטיות אזוריות. תחילה נפרט השלכות אלו, ולאחר מכן, מספר השפעות מוכרות.

 1. יש לחקור ולהבין את הכוח שעומד להיווצר בתהליך. אין ספק שדרך אחת לחקור היא לבצע סדרה של ניסויים אקראיים יותר או פחות, אך ניתן לבצע מחקר גם על-ידי קריאה אודות תוצאות עבר, או על-ידי קבלת עדות של כאלו שעשו שימוש בכוחות המדוברים.
 2. יש לפתח תהליך סינרגטיקה מתאים למקרה. סתם מתן ידיים ומלמול לא יועיל למשתתפים. הדבר דורש מחקר, או שחזור של פעולות שבצעו אחרים, או סדרה של ניסויים. אל תצפו לכך שתהליכי סינרגטיקה יהיו מהירים, כי הם לא.
 3. מספר בני-האגדה המשתתפים בתהליך הוא משמעותי מכמה וכמה בחינות; להלן, טבלה שימושית….

 

מספר מינימלי של משתתפים שמעניקים לפחות מידה אחת של עוצמה אגדתית לתהליך טווח ההשפעה משך ההשפעה שטח מירבי של אזור מושפע סוגי קשר אפשריים בין מבצעי התהליך מבהלך ביצועו
3 קרוב שלוש יממות בינוני מגע
7 בינוני שבוע גדול מגע, קרוב, בינוני
13 ארוך חודש לונארי ענקי מגע, קרוב, בינוני, רחוק, ראיה
23 ראיה שנה סולארית עצום מגע, קרוב, בינוני, רחוק, ראיה, קשר מיסטי

 

 1. כל משתתף חייב להשקיע מידה אחת של עוצמה אגדתית.
 2. יש לקבוע מי מוביל הסינרגטיקה, שלפי כישוריו ותכונותיו ייקבע עד כמה קשה להתנגד לכוח המופעל. זהו מחזיק המיזוג, והא זה שיכוון את התוצאות שלו, ללא עוררין. המכוון, יש לציין, לא חייב לסיים את הפעולה כמתוכנן, ויכול לבחור לקחת לעצמו את האנרגיה אותה משקיעים המשתתפים [ולהשתמש בה אחרת, למשל, להפעלת כוחות אישיים ולמילוי מאגר עוצמה אישי].
 3. תוצאות. יש כמה מגבלות על תוצאות אפשריות של סינרגטיקה אזורית:
  א. ההשפעה היא על אזור, ועל סוגים של ישויות/חפצים ולא על דמויות ספציפיות או חפצים ספציפיים. הווה אומר, אם נוצר אזור שמיועד להגן על בני-אגדה, הוא יגן על כל בן אגדה, כולל כאלו שלא השתתפו ביצירת האזור המוגן.
  ב. בעוד שניתן לנסות וליצור מגוון מאוד נרחב של השפעות, כלל לא בטוח שכל השפעה היא אפשרית – הדבר הזה יתגלה במהלך מחקר וניסוי.

ג. עולמות אגדה נוטים 'להתאפס' במצבים שונים. אם תהליך סינרגטי אזורי מבוצע בתוך עולם אגדה, ועולם האגדה התאפס, אזי תהליכים שבוצעו בפחות משלושה-עשר משתתפים יתאיינו, ואילו כאלו שבוצעו בשלושה-עשר ויותר, ימשיכו להתקיים.

ד. אפשר ליצור תנאים שמשהים זמנית את ההשפעות, אך תנאים אלו לא יכולים להיות מכווני זהות אישית. הווה אומר, השפעה אזורית לא יכולה לפעול/לפוג כאשר 'יוסי נכנס/עוזב', אבל יכולה לפעול/לפוג כאשר 'אין במקום בני-אגדה' או כאשר 'אומרים את הססמה'.

ה. אפשר לבצע מספר תהליכים סינרגטיים שונים על אותו אזור, וההשפעות של כולם יפעלו במקביל. אין טעם בביצוע אותו תהליך פעמיים, ואם מבוצעים שני תהליכים בעלי השפעות דומות, האזור יושפע רק מהתוצאות הטובות ביותר מכל אחד מהם [אין הצטברות].

תוצאות מוכרות אפשריות:

ביצור – מבנים וחפצים באזור המושפע הופכים לעמידים באופן בלתי-סביר בעליל למפגעים, נזקים, ומרעין בישין. צריף עץ יכול להיות עמיד כמבנה לבנים, מבנה לבנים עמיד כעמדות מבוצרות בטון, מבני בטון עמידים כמקלטים אטומיים. בעוד שזמן ואבק ולכלוך יכולים להצטבר, וצמחים וחיות יכולים ללכלך את המקום [וכו' וגו'], הרי שמתחת לכל זה, המקום יישאר עמיד כשהיה.

מרגוע – האזור הופך לשליו, תומך ונעים לבני-אגדה. כאן ניתן להתרפא מהר יותר מנזק פיזי ומנטלי, וקל יותר להתנגד להשפעות של כוחות מזיקים [גם אם מי שמשתמש בכוחות שכאלו נמצא אתך בתוך שטח המרגוע].

מעוז – לבני סוף קשה לחדור לתוך האזור, וקשה לפעול בתוכו. גם כוחות שמופעלים ממרחק על-ידי בני-סוף סובלים מן הקושי האמור.

מסתור – קשה למצוא את המקום. ממש קשה. זה יכול להיות שמישהו יסתבך עם ההנחיות, זה יכול להיות שבדיוק פספסת את הפניה, זה יכול להיות שלא ראית את הדלת, שהתבלבלת במספר או בתיאור. בתנאי שטח מתאימים יתכן וחשבת שפתח המערה הוא רק סדק, או שהשיחים סביב צמחו באופן שמסתיר כניסה, וכו' וגו'. ברגע שנכנסים, הכל כשורה.

ארכה – תהליך סינרגטי זה משפיע על המשך של השפעות סינרגטיות אזוריות אחרות. הוא  חייב להתבצע על-ידי מספר בני-אגדה בכמות שלפחות שווה לאלו שיצרו את ההשפעה המקורית, והוא מקפיץ מעלה בשתיים את משך ההשפעה המדוברת [למשל, שלוש יממות הופכות לחודש, שנה הופכת למשך תמידי].

By | 2017-03-19T20:38:05+00:00 מרץ 19th, 2017|סיסטם|
טוען...