כוחות – אגדה

כוחות אגדה זמינים, רק לבני אגדה ובני סוף. בעוד שבאגדות ניתן למצוא מגוון רב של ישויות בעלות כוחות מגוונים, הכוח להשפיע על האגדות עצמן אינו זמין לישויות אלו; עצם קיומן מוכל כולו באגדה, ולכן אין להן כוח להשפיע עליה, וזאת בניגוד לבני אגדה וסוף, שמעצם טבעם יש להם מהות שחיצונית לאגדות. עלותם של כוחות אלו נמוכה יחסית לכוחות אחרים – יתכן והדבר נובע מן הייחודיות של טבע בני האגדה, ואולי יש לכך גם סיבות אחרות, נוספות…?

ישנו עוד ייחוד לכוחות אגדה: מרבית כוחות האגדה ניתנים לביצוע גם אם בני-אגדה לא רכשו אותם, וזאת באמצעות סינרגטיקה; כל מה שצריך לעשות זה לאסוף, כמות מתאימה של בני אגדה [לפחות שלושה, עבור כוחות עד וכולל דרוג עוצמה 6; לפחות שבעה, עבור כוחות עד וכולל דרוג עוצמה 14; לפחות שלושה-עשר, עבור כוחות עד וכולל דרוג עוצמה 26; לפחות עשרים ושלושה, עבור כל כוח בדרוג עוצמה 27 ומעלה]; לשלם סך כולל של נקודות עוצמה אשר שווה לפעמיים דרוג העוצמה של הכוח… ובהנחה ופיתחת שיטה מתאימה [טקס, מדיטציה, סינרגיה רוחנית, עירוב דם, השוואת תדרים טלפתית, וכו'], יכולים הנאספים לגרום לכוח להתממש, כאשר אחד ויחיד מהם משמש כמרכז/מחזיק/שולט בכוח האמור. כמובן, פיתוח שיטה סינרגטית מתאימה זה עניין שדורש אישור מנחים ועבודה למולם.

מי האגדה?

טווח: בינוני

מטרה: בני אגדה ובני סוף

משך: יום

התנגדות: כן

דרוג עוצמה: 3

השפעה: אם הדמות יכולה לראות מעטה אגדתי של מישהו [מעטה קלוש מהווה הגנה מסוימת מכוח זה], היא תדע באופן כללי מה האגדה של אותו מישהו [אבל לא גרסה ספציפית], ואיזו דמות באגדה המטרה מגלמת. כן, זה אומר שיש מצב שתלכו עם מנחה במהלך מפגש ותציקו לו פעם אחר פעם לגבי כל האחרים….

כדי לראות מעטה אגדתי צריך גם לפתוח את העין השלישית, וגם שהמעטה שמולכם לא יהיה מוסתר [למשל, קשה לראות 'מעטה קלוש']. בנוסף, הכוח מאפשר להבין כמה עוגנים, אם בכלל, פגומים באגדה של זה שמסתכלים עליו – אבל אין כל דרך להבין מהם העוגנים או מה בדיוק קרה להם.

הצלחת הכוח תלויה גם בכך שדרוג [הסקה ועוד אבחנה] של המשתמש בכוח יהיה גבוה מדרוג [מדיטציה ועוד רצון] של המטרה.

הילה זוהרת

טווח: בינוני

מטרה: הכל

משך: יום

התנגדות: כן

דרוג עוצמה: 3

השפעה: במבט, ניתן להבחין בגודל הנוכחי של מאגר נקודות העוצמה של ישות. כמובן, ניתן גם להבחין כאשר מתבצע שימוש במאגר הזה. הדבר דורש עין שלישית פתוחה, והצלחת הכוח תלויה גם בכך שדרוג [הסקה ועוד אבחנה] של המשתמש בכוח יהיה גבוה מדרוג [מדיטציה ועוד רצון] של המטרה.

בנוסף, אפשר להבחין בחפצים שיש להם עוצמה אגדתית, אף שלאו דווקא ניתן להבין מה הייחוד שלהם. יתכנו חפצים שיש להם הגנה מסוימת מגילוי, ואז צריך להתגבר על דרוג ההגנה שלהם.

אני מאגדה אחרת

טווח: אישי

מטרה: עצמי

משך: יום

התנגדות: כן

דרוג עוצמה: 4

השפעה: הדמות יכולה לשנות את מעטה האגדה שלה ולהיראות כאילו היא דמות אחרת מאותה אגדה, או דמות מאגדה שונה לגמרי. יתר על כן, פעם בסצנה ניתן לשנות את השינוי לגמרי, כך שהמעטה משתנה שוב ושוב עם רוצים בכך; מובן מאליו שכוח זה יכול לפעול גם בתוך אגדה, ולא רק במציאות. דמויות אחרות יכולות לנסות ולהבין מה המעטה האמתי של מי שמולם: עליהן לעבור דרוג 14 באמצעות [הסקה ועוד אבחנה]. אם למי שמנסה לחדור את התרמית יש 'עין שלישית חודרת', הדרוג אותו עליו לעבור הוא 10 בלבד.

שח רחוק

טווח: קרוב /בלתי מוגבל [קשר מיסטי]

מטרה: אני, אתה, אתם –  אתם יודעים, ככה זה

משך: יום

התנגדות: לא

דרוג עוצמה: 5

השפעה: המשתמש בכוח, ועוד עד וכולל ששה בני אגדה אחרים שהסכימו לכך ונכחו בקרבתו בעת שהכוח הופעל, יכולים לתקשר כשהם בעולמות האגדה השונים שלהם. כל הששה יכולים לתקשר עם המשתמש בכוח, והוא יכול לתקשר עם כל הששה. הששה יכולים לתקשר ביניהם ישירות [מבלי שהמשתמש בכוח יוכל לצותת] במידה והמשתמש בכוח מסכים לך. בעולמות האגדה השונים הדבר יכול להתבטא בקולות נישאים ברוח, בדמויות מדברות בתוך מראות או בריכות, ועוד.

אגדה במספר פרקים

טווח: קשר מיסטי

מטרה: אגדה של בן-אגדה

משך: שלוש יממות

התנגדות: כן

דרוג עוצמה: 4

השפעה: האגדה המושפעת לא 'מתאפסת' במשך שלוש יממות מלאות, וכול יושביה זוכרים ומגיבים לכל התרחשות שחלה באגדה; יתר על-כן, התרחשויות ממשיכות להתרחש גם כאשר בן-האגדה ער, וכלל אינו נוכח באגדתו.

אם הכוח נכפה על בן-אגדה, הוא יכול להתנגד. דרוג של [אמפתיה ועוד רצון] מצד מפעיל הכוח למול [מדיטציה ועוד מיקוד] מצד זה שהכוח נכפה עליו.

את הכוח יש להפעיל כאשר האגדה פעילה ובן-האגדה ישן, ויש צורך בקישור מיסטי לאגדה. יצוין שמגע עם בן-האגדה שחולם את האגדה הוא בהחלט קישור מיסטי אפשרי.

אורח בדלת

טווח: קרוב/ בלתי מוגבל [קשר מיסטי]

מטרה: עצמי ועוד שלושה בני-אגדה או בני-סוף

משך:יום

התנגדות: לא

דרוג עוצמה: 6

השפעה: הכוח מאפשר לבן האגדה להכניס לתוך האגדה שלו עצמו עד וכולל שלושה בני-אגדה אחרים שמסכימים לבוא לבקר באגדה זו.

כמובן, המעורבים צריכים לישון מתישהו במהלך השפעת הכוח כדי להתחיל את הביקור. גם המארח חייב להיכנס בעצמו לאגדה שלו כדי שהאירוח יתחיל. מארח או אורח יכולים לסיים את הביקור, אך האורח יעלם מן האגדה רק בסופה של סצנה, ולא מיד.

כוח חסימה יכול לשבור את כוח אורח בדלת, כל עוד נעשה בו שימוש לפני כניסה לאגדה כלשהי.

גרירה

טווח: קצר

מטרה: יצור חי

משך: יום

התנגדות: כן

דרוג עוצמה: 8

השפעה: יצור חי אחד, שאינו חייב להיות בן אגדה או בן סוף, ייגרר לתוך עולם האגדה של המשתמש בכוח זה ברגע בו יירדם, בתנאי שהדבר קורה בזמן שהכוח פעיל. כן, גם שינה שנובעת משימוש בסמים או בכוח אגדתי תעשה זאת. דרוג הוא [אמפתיה ועוד רצון] למול הגנה של [מדיטציה ועוד מיקוד].

חסימה

טווח: קצר

מטרה: בני אגדה ובני סוף

משך: יממה

התנגדות: כן

דרוג עוצמה: 10

השפעה: הכוח הזה מונע מן המטרה מלהיכנס לאגדה שלה עצמה, או לכל אגדה אחרת. דרוג הוא [אמפתיה ועוד מיקוד] למול הגנה של [מדיטציה ועוד רצון]. הכוח לא מונע מן המטרה לישון, אלא רק מלעבור לתוך האגדה שלה מן המציאות, או מן האגדה שלה לאגדות אחרות. הכוח לא מונע מעבר מן האגדה אל המציאות.

אם המטרה לא הצילה, היא מאבדת מידה אחת של עוצמה אגדתית, וכל עוד הכוח משפיע, המטרה לא יכולה לבצע את הטקס השבועי שמשיב לה עוצמה אגדתית.

כוחות שמנסים לשבור חסימה צריכים לעבור בדרוג שלהם את דרוג הכוח הזה, מעבר לכל בדיקה אחרת של הצלחה.

צומת

טווח: בלתי מוגבל [קשר מיסטי]

מטרה: האגדה שלי, האגדה שלך, האגדות שלכם – אתם יודעים איך זה

משך: יום

התנגדות: לא

דרוג עוצמה: 11

השפעה: המשתמש בכוח, ועוד עד ששה בני אגדה אחרים שהסכימו לכך והביעו את הסכמתם בעת שהכוח פעיל [סקייפ, שיחת טלפון, לחיצת ידיים או כל הסכמה אמתית אחרת, שיכולים להיאסף בכל זמן שהוא במהלך פעולת הכוח], יזכו לחיבור מסוים בין האגדות שלהם מרגע שייכנסו לתוכן, כל עוד הכוח פעיל.

במקום כלשהו באגדה של זה שהשתמש בכוח, במקום שמתאים להיות צומת [אולי צומת דרכים, אולי מפגש נחלים, אולי היכל שדלתות רבות בו, אולי מנהרות מצטלבות או תחנת מעגן לחלליות, וכו וגו'], נוצרת צומת בין האגדות. הצומת הזו מתחברת לנקודות ספציפיות בכל אגדה שמתאימות לשמש כנקודות מעבר [שער גדול, אולי מזח, אתר שיגור, וכו' וגו'], כאשר כל דמות בוחרת את מקום החיבור באגדה שלה. הדמויות יכולות לעבור בשער שבאגדות שלהם אל תוך אגדת הצומת, ודרכה בין האגדות.

הצומת פתוחה לרווחה, וכל בן-אגדה ובן-סוף יכול לעבור בה, אלא אם אחד השערים המחוברים לצומת הוא עוגן. אם מדובר בעוגן, בן האגדה של אותה אגדה יכול לסגור ולפתוח את השער כאשר הוא נוכח לידו, ובכך לאפשר או לחסום מעבר לאגדה שלו עצמו.
עם הצומת עצמה היא עוגן, הדבר מאפשר ליוצר הצומת לחסום או לפתוח איזה שער שהוא רוצה, בעדיפות על כל המשתתפים האחרים.

כוח חסימה יכול לשבור את כוח צומת עבור דמות אחת, כל עוד נעשה בו שימוש לפני כניסה לאגדה כלשהי.

צורת האגדה

טווח: אפס

מטרה: עצמי

משך: סצנה

התנגדות: לא

שימושים: 2

דרוג עוצמה: 16

השפעה: למשך סצנה, בן האגדה לובש בעולם המציאותי את צורת הבבואה שלו. במאמץ מחשבתי שדורש סיבוב קרב מלא, בן האגדה יכול לעבור בין צורת האגדה לצורתו האנושית. ההשפעות, כמובן, תלויות לגמרי בצורתו של בן האגדה בסיפור.

יודגש כי צורת האגדה עוברת למציאות עם מלוא כוחותיה האגדתיים. דרקונים יורקי אש, אכן ירקו אש – וכנראה שגם ימשכו מידה של תשומת לב מרשויות ותושבים כאחד.

טלאי

טווח: ראייה

מטרה: עוגן בתוך אגדה שמפעיל הכוח נמצא בתוכה

משך: שלושה ימים

התנגדות: לא

דרוג עוצמה: 7

השפעה: למשך הזמן הנקוב, עוגן שנשבר נחשב לשלם, אף שאיננו באמת כזה. ניתן לשבור את העוגן שוב, באותן דרכים ששוברות אותו כרגיל, ושבירה כזו למעשה מסיימת את משכו של הטלאי. אם העוגן לא מטופל, עם סיום הטלאי, הוא יהיה שוב שבור.

הנווד

טווח: קשר מיסטי

מטרה: בן-האגדה המשתמש בכוח

משך: יום

התנגדות: כן

דרוג עוצמה: 13

השפעה: כאשר הוא ישן, הנווד יכול לחדור לכל אגדה של כל בן-אגדה אחר שאליו יש לו קשר מיסטי. כמובן, שגם בן האגדה האחר צריך לישון, אבל אין כל צורך בתיאום או הסכמה אחרים. הנווד יכול לעבור מאגדה לאגדה, גם אם אין כל קשר בין האגדות ביניהן הוא חולף. היות ואין תיאום למול אלו שלאגדות שלהם נכנסים, בכל מעבר יש להצליח באתגר של [אמפתיה עוד רצון] מצד הנווד לעומת [מדיטציה ועוד מיקוד] מצד חולם האגדה. הכוח לא מאפשר לטייל בחלומותיהם של אנשים רגילים. יש שמועות כי כוח זה מאפשר להגיע למחוזות משונים ביותר במרחבי הסערה ועולמות האגדה.

דו-קיום

טווח: מגע

מטרה: בן-אגדה אחד

משך: יממה

התנגדות: כן

דרוג עוצמה: 20

השפעה: אם הכוח פועל, בן-האגדה נחלק לשניים, וכל חלק פועל בו זמנית במקומו שלו: גופו המציאותי של בן-האגדה בעולם הגשמי, ובבואתו באגדה שלו.

במידה ובן-אגדה רוצה להתנגד, יש לגעת בו [בדיקת מכות ועוד מיומנות לעומת יכולת חמיקה], וגם להצליח באתגר של [אמפתיה ועוד רצון] כנגד [מדיטציה ועוד מיקוד]. הקיום הנפרד ימשיך עד חלוף פעולת הכוח, הרדמות ועוררות לא ישפיעו על המצב. שני צדדיה של הדמות מתקשרים זה עם זה כל העת, מה שבהחלט יכול ליצור היצף חושי. בכל הזמן הזה, הדמות מפסידה אוטומטית יוזמה, ובמצבי תיקו היא גם מפסידה אוטומטית. מצד שני, היא פעילה, בו זמנית, בשני עולמות…

חורבן

טווח: בלתי מוגבל [קשר מיסטי]

מטרה: אגדה שמפעיל הכוח נמצא בתוכה

משך: מיידי

התנגדות: לא

דרוג עוצמה: 15

השפעה: עוגן אחד באגדה שבא נמצאת הדמות, מתרסק. כדי שזה יקרה, צריך שיהיה חיבור מיסטי בין מפעיל הכוח לבין העוגן האמור, כגון שם אמיתי [הא, מה, מאיפה הבאת לנו שם אמיתי?! תאמינו לי, יש כאלו, תקראו כוחות ומורשות]. מובן שדמות יכולה להשמיד עוגן באגדה שלה עצמה, או כשהיא בטווח קרוב מעוגן של מישהו אחר בתוך האגדה שלו. לצורך השימוש בכוח זה, דמות נחשבת כמי שתמיד יש לה קשר מיסטי לעוגנים באגדה שלה.

שער

טווח: מגע

מטרה: האגדה שלי, האגדה שלך, האגדות שלכם – אתם יודעים איך זה

משך: שבוע

התנגדות: לא

דרוג עוצמה: 28

השפעה: במקום מוגדר בעולם המוחשי, נוצר שער לעולמות האגדה. החפץ הפיזי בעולם המוחשי חייב להיות מעבר שמתאים לכך – דלת, שער, כניסה לביוב. כל בן אגדה יכול להשתמש בשער כדי להגיע לאגדה שלו עצמו ללא עלות כשהוא ער לגמרי [רגע, מה? אבל עולם האגדה נמצא בחלום שלי?! מה זה אומר שאני מגיע לשם בגופי כשאני ער???], וכל בן אגדה יכול לקחת בני אגדה אחרים לתוך האגדה שלו דרך השער, בתנאי שכל מי שעובר איתו מוציא על כך נקודת עוצמה אגדתית.

ניתן לקחת גם בני-אדם או חיות לתוך האגדה, אך במקרה זה, בן האגדה שמוביל אותם צריך להוציא שתי נקודות עוצמה אגדתית על כל מבקר שכזה. יתר על כן, בן אגדה יכול להיכנס לאגדה של בני אגדה אחרים [אבל לא להוביל לשם מישהו], באותה עלות של שתי נקודות עוצמה, בתנאי שהוא יודע את השם האמתי [הא, מה, מאיפה הבאת לנו שם אמיתי?! תאמינו לי, יש כאלו, תקראו כוחות ומורשות] של בן האגדה שאל האגדה שלו הוא נכנס.

מה לגבי חפצים? חופשי, אפילו פצצות אטומיות. רק אל תצפו שחפצים, מלבד חפצי עוצמה, יפעלו כצפוי באגדות.

גבולות

טווח: בלתי מוגבל [קשר מיסטי]

מטרה: האגדה שלי, האגדה שלך, האגדות שלכם – אתם יודעים איך זה

משך: שנה

התנגדות: לא

דרוג עוצמה: 33

השפעה: למשך שנה, כל כמות שהיא של בני-אגדה שהסכימו לכך, ייהנו [או יסבלו] מכך שלאגדה שלהם יש גבול משותף עם אגדות של המשתתפים האחרים, כולל יכולת תנועה חופשית בין האגדות הללו; חוקיות פנימית של כל אגדה נשמרת, כמובן, ומסע בין אגדות יכול להוביל ישות על פני אזורים בהם יש חוקי טבע שונים לגמרי.

לא רק בני-אגדה יכולים לעבור את הגבולות: כל דבר באגדות המשתתפות יכול לעשות דרכו אל מעבר לגבול ולנדוד בין האגדות האמורות. הדבר מאפשר מסחר בין האגדות.

אולי ההשפעה המשמעותית ביותר של גבולות היא, שבמשך השנה בה הגבולות פתוחים, הרי שכל עוד יש באחת מן האגדות המקושרות בן-אגדה, כל האגדות המקושרות אינן שבות לתחילתן מדי חלום, אלא נשארות ומתפתחות בדרכים שונות ומשונות עקב המגע והקשר שבין האגדות. יצורי אגדה יזכרו מאורעות מלילות קודמים, ישימו לב לבואן ולצאתן של בנות-אגדה מן האגדות, ויתפתחו מבחינה אישיותית. יתכן וחלקן ימותו.

עם תום השנה, והתפרקות הגבולות, האגדות שבות להיות כשהיו.

אוצר מהאגדות

טווח: מגע

מטרה: חפץ אחד, ענקי ומטה מכך

משך: יום/יממה/תמידי [תלוי לאיזה חלק של הכוח מתייחסים]

התנגדות: לא

דרוג עוצמה: 18

השפעה: הדמות מסוגלת למשוך חפץ יחיד מאגדה שבה היא נמצאת  לתוך המציאות הגשמית ולהעניק לו ממשות. החפץ חייב להיות במגע עם בבואת האגדה של הדמות, בזמן שהכוח פעיל, ואז הוא מופיע לצד גופה הגשמי. במידה ולחפץ יש תכונות פלאיות בעולם האגדה, הוא ישמור עליהן למשך יממה בעולם האמיתי ואז הן יפוגו והחפץ יהפוך למקבילה ארצית רגילה שלו. כוח 'דו קיום' פעיל עובד יפה בשילוב עם הכוח הזה. אם החפץ הוא עוגן, אז בסוף היום, העוגן יישבר בעת שהחפץ הופך למשהו גשמי ורגיל.

לשם הבהרה: אם הדמות נוגעת בארגז מלא אוצר, הארגז יעבור, האוצר לא. כלי קיבול אחרים יפעלו באורח דומה. מבנים יעברו בלי מה שבתוכם, וכך הלאה. הכוח לא מאפשר להעביר יצורים חיים, וזה כולל חפצי קסם תבוניים.

אלף לילה ולילה

יש שמועות על הכוח הזה. אומרים שאפשר לבצע אותו רק בסינרגטיקה של 23. אומרים שהוא יוצר בעולם הגשמי עיר של פלאות בה בני-אגדה יהיו בטוחים מבני-סוף; אוטופיה. ואולי זה שער שמחבר את האגדות כולן, מאפשר מעבר דרכן אל הסערה וחזרה, דרך להגיע אל אגדות שאבדו או נהרסו? מי יודע, זה הכל סיפורי אלף לילה ולילה…

By | 2017-05-27T13:41:05+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|
טוען...