כוחות – קריאת שמות

להבין מהותם של דברים, לתת להם שם 'נכון' ולאחר מכן לעשות שימוש בשם הזה למגוון השפעות מיסטיות – כל אלו נמנים על יכולותיו של הקורא בשמות.

שם אמתי מקנה קישור מיסטי אל המטרה, ויש כוחות שדורשים ידיעת שם אמתי כדי שיפעלו. אם בעליו של שם אמיתי מסוים מת, משתנה באופן משמעותי וקבוע כגון אובדן גף, לימוד מעמיק וממושך של תחום מקצועי חדש ושינוי קריירה, הפיכה להורה, הפיכה לבן-אגדה או בן סוף, השם האמתי שלו משתנה. אין כל חיווי על כך, להוציא כישלון בשימוש בשם האמתי המוכר. שינוי זמני מאוד, כגון שינוי צורה ליום כתוצאה מקסם, לא משנה את השם האמתי כלל וכלל.

יש הרואים בשם אמתי משהו מיסטי שקשור לכוחות הבוראים; אחרים רואים בו מפתח מנמוני לתובנות עמוקות ומשולבות של שני חצאי המוח. בעוד שהמיסטיקנים מדברים על מהות עמוקה והדהוד בין שם לזהות, בעלי יכולות מחשבתיות וטכנולגיות משתמשים בכוחות אלו כדי לכוונן חתימות מנטליות או תהודות ספציפיות לעצמים המדוברים.

שם דבר

טווח: בינוני

מטרה: עצם אחד

משך: מיידי

התנגדות: כן

שימושים: 2

דרוג עוצמה: 12

השפעה: במידה ובדיקת דרוג [אמפתיה ועוד למדנות] תעבור דרוג הגנה של [מדיטציה ועוד מיקוד] או של 8 במקרה של חפץ דומם רגיל, 12 במקרה של חפץ עוצמה, או 16 במקרה של עוגן, אזי מפעיל הכוח ילמד שלוש עובדות על המטרה, ובנוסף, יוכל לקרוא לה בשם [אם אין לה] או ילמד את שמה האמתי [אם כבר יש כזה].

האיש והאגדה

טווח: בינוני

מטרה: בן-אגדה או בן סוף

משך: מיידי

התנגדות: כן

שימושים: 2

דרוג עוצמה: 16

השפעה: במידה ובדיקת דרוג [אמפתיה ועוד למדנות] תעבור דרוג הגנה של [מדיטציה ועוד מיקוד], מפעיל הכוח ידע לתת שם אמתי לכל שבעת העוגנים של המטרה. אם למטרה יש עוגן נסתר, דרוג ההגנה של העוגן המסוים הזה גבוה בשש.

כינוי

טווח: מגע

מטרה: עצם אחד

משך: שבוע

התנגדות: כן

דרוג עוצמה: 6

השפעה: בן האגדה נותן כינוי פרטי משלו לעצם כלשהו [חי או דומם], מעבר לשם האמתי של אותו חפץ. בן האגדה לא חייב לדעת את השם האמתי של החפץ האמור. הכינוי כמוהו כשם אמתי [קשר מיסטי], אך תוקפו פג לאחר שבוע. מי שמשתמש ב'שם דבר' על העצם, ילמד הן את השם האמתי והן את הכינוי. אם מפעילים 'כינוי' על עצם שיש לו כרגע כינוי, הכינוי מתחלף.

אם העצם חי, יש לבדוק דרוג של [אמפתיה ועוד למדנות] מצד מפעיל הכינוי למול [מדיטציה ועוד מיקוד]. אם העצם דומם אבל מדובר בעוגן, יש לחפץ התנגדות 20 לכוח זה. לחפץ עוצמה יש התנגדות 15, ולחפץ רגיל, התנגדות 10.

מחיקה

טווח: מגע

מטרה: עצם אחד

משך: יממה

התנגדות: כן

דרוג עוצמה: 10

השפעה: עצם אחד מאבד כל שם אמתי או כינוי שיש לו למשך יממה. אחת המשמעויות היא שהעצם מאבד כל קשר מיסטי שיש לו, לכל דבר שהוא, למשך יממה [כן, כל קשר מיסטי, גם אם לא נבע משם אמתי או כינוי]. אם שם אמתי נמחק, 'שם דבר' לא יעבוד על המטרה.

אם העצם חי, יש לבדוק דרוג של [אמפתיה ועוד למדנות] מצד מפעיל הכרת למול [מדיטציה ועוד מיקוד]. אם העצם דומם אבל מדובר בעוגן, יש לחפץ התנגדות 20 לכוח זה. לחפץ עוצמה יש התנגדות 15, ולחפץ רגיל, התנגדות 10.

מעבר

טווח: קשר מיסטי

מטרה: עצם אחד

משך: סצנה

התנגדות: לא

שימושים: 2

דרוג עוצמה: 14

השפעה: על ידי קריאה גם בשם אמתי וגם בכינוי של עצם שנמצא באגדה כלשהי, גורמים לו להופיע ליד מפעיל הכוח, בין שהמפעיל במציאות הגשמית, ובין שבאגדה. לאחר סצנה, העצם נעלם.

שלמות

טווח: מגע

מטרה: עצם אחד

משך: סצנה

התנגדות: לא

שימושים: 2

דרוג עוצמה: 12

השפעה: קוראים בשמו האמתי של עצם אחד, ובכך גורמים לו להיות שלם שוב, למשך זמן מה. בעצמים מורכבים מאוד, השלמות הזו יכולה להיות מוזרה, לא לגמרי מתאימה, חורקת. אם גם הכינוי של העצם ידוע, השלמות תהיה חלקה בהרבה גם בדברים מורכבים מאוד.

שלמות יכולה לסגור באופן זמני פצעים ואפילו לחבר מחדש תודעה מנופצת, אבל לא להשיב דם שחסר, או זכרונות שאבדו, וגם לא להשיב חיים למתים, או אנרגיה למצברים.

כאשר הדברים 'שלמים', הם לא נראים שלמים – הכוח שמשלים אותם איננו חומרי: מדובר בכוח אגדתי, שמשלים את הפערים, בין שמדובר באנרגיה קסומה, בכוח מנטלי כביר, חיבור בין הסמסרה לנירוונה, או משהו אחר.

By | 2017-05-27T13:41:50+00:00 פברואר 19th, 2017|כוחות, סיסטם|
טוען...