הסכם משחקי

אנא קחו את הזמן לקרוא את ההסכם בעיון וקחו בחשבון את כל הסעיפים – הם מהווים תיאום ציפיות בין סגל ההנחיה למשתתפים וכן התחייבויות בין סגל ההנחיה למשתתפים ובין המשתתפים זה לזה. הסכם זה נועד להבטיח כי המשתתף הפוטנציאלי יודע לאן הוא נכנס, כיצד להתנהג,  ומה הם גבולות הגזרה של המשחק [ואין הרבה כאלו].

 • משחק זה מיועד לבני 18 ומעלה בלבד. המשתתפים נדרשים שלא להביא אורחים קטינים למשחק, וגם לא להפנות אל סגל ההנחיה קטינים בבקשת הצטרפות.
 • עיקרו של משחק זה במפגשים חודשיים חיים. אלו מפגשים בני ערב ולילה, שצפויים להימשך בין ארבע לשמונה שעות כל אחד. עם זאת, המשחק מאפשר ואף מעודד שחקנים ליצור לעצמם מסגרות משחק מעבר למפגשים החודשיים החיים, בקבוצות קטנות עם מנחים צמודים, ובמסגרות אלו לשחק משחק שחלקו חי וחלקו שולחני. במסגרות קטנות שכאלו בהחלט יתכן ויתרחשו אירועים חשובים וחיוניים למשחק, ועליכם לשקול עובדה זו בבואכם להצטרף למשחק. כמוכן, מסגרות כגון אימייל, וואטסאפ וצ'טים יוכלו לשמש שחקנים ומנחים כאחד, וגם באלו יתכן ויועבר מידע או יקבעו פעולות שחשובות ומהותיות לעולם המשחק.
 • מטרת כל מסגרות המשחק האמורות לעיל היא לאפשר לשחקנים להגיע לעומק ההטמעה והרציפות המשחקית שהם מעוניינים בה, להנאת כל המשתתפים. מובן מאליו שלעתים קרובות, הגעה לעומק הדרוש מחייבת שיתוף פעולה מצד שחקנים אחרים. בהחלט יתכן ושחקנים לא יוכלו לעמוד בקצב ובציפיות זה של זה, ובמקרים אלו, יש לפנות למנחי המשחק להתייעצות; יתכן ואירועים שונים יוקפאו בזמן, יוסטו בזמן, או יבוטלו במקרים קיצוניים.
 • אין בהשתתפות במשחק משום ויתור כלשהו, מצד מי מהשחקנים ו/או המארגנים, על זכויות כלשהן המוקנות בחוק הישראלי, ובכלל כך הגנות מפגיעה בגוף וברכוש. עם זאת, מובהר כי מדובר במשחק תפקידים חי, וצפויים להיות בו קטעי משחק שמעוררים רגשות עזים. הופעתם של קטעי משחק כאמור אינה תמיד צפויה ונשלטת ואלו עלולים לכלול שימוש בלשון בוטה ואף פוגענית. המשתתפים מסכימים כי לא תהיה כל חבות או אחריות לסגל ההנחיה במצבים אלו, גם אם סגל ההנחיה היה מעורב במצב.
 • המשחק הוא משחק שיתופי. עם זאת, מובן ומוסכם על כל המשתתפים כי במסגרת המשחק, יתכן ודמויות ירצו לפגוע בקווי פעולה של דמויות אחרות ואף בדמויות עצמן. התנהלות כזו היא לגיטימית כל עוד לא נגרמת כל פגיעה ממשית ומכוונת לשחקנים.
 • למשחק מוגדר ביטוי הביטחון 'שבירת משחק" – הביטוי מיועד לעצור התרחשות במשחק, בין שבין דמויות ובין שבין שחקנים, במידה ואחד הצדדים איננו מעוניין להמשיך את קיום הסצינה. ביטוי הביטחון מיועד לשימוש עצמי בלבד. במידה והושמע ביטוי הביטחון על כל המעורבים להתרחק זה מזה מספר פסיעות, ולנסות לפתור את הנושא בדיון שאינו משחקי על מנת לאפשר לשאר השחקנים משחק חלק ככל האפשר. במידת הצורך ניתן להיעזר במנחה כדי לסגור פינות. אם אתם חוששים לשלומם של המשתתפים בסצינה שאינה קשורה אליכם – פנו אל המנחים.
 • אם הסכמתם לסצינה הכוללת תכנים פיזיים [מגע, קרב תיאטרלי וכו'] – אנא עדכנו את המנחים. נדגיש כי באופן גורף ומוחלט אסור במהלך מפגשי המשחק, לרבות בהסכמה, לעסוק באלימות של ממש, מין ו/או צריכת חומרים אסורים על פי חוק.
 • במידה ומשתתף מרגיש כי נפגע באופן אישי מסצינה או משחקן – בבקשה פנו אל המנחים ונשתדל לסייע כמה שאפשר. עם זאת, אין זה מתפקידו של סגל המשחק לטפל במצוקה נפשית. אנו סומכים על השחקנים להיות אחראים ולהגיע למשחק לאחר שיקול דעת ושימוש בכלים כדי להתמודד עם המשחק ותכניו האפשריים. מוצהר ומובהר כי יהיו במשחק מצבים שנוגעים בנושאים רגישים מרובים, כגון מוצא, דת, נטיה מינית ועוד, וכי אלימות-תיאטרלית גם היא חלק מן המשחק. מי שרגיש במיוחד לכאלו, מתבקש שלא להשתתף במשחק.
 • טיפול במצבים רפואיים שעלולים להתפתח יהיה על בסיס חובשים מהקהל ופינוי במידת הצורך למתקן רפואי רלוונטי. אין צוות המשחק לוקח אחריות על פציעות בגין ההשתתפות.
 • המשחק הוא משחק מתמשך ורציף. המשמעות היא כי בעוד שאין שחקנים נדרשים או מצופים לשחק את דמותם בכל עת ובכל מקום, על שחקנים שדמותם נמצאת בתוך מצב משחקי לשמור על תקשורת ותגובתיות גם מחוץ למפגשים חיים.
 • כדי לאפשר לנו לייצר אביזרים נדרשים, ומעת לעת לקנות כיבוד ואולי אף לשכור מקום למפגשים יוצאי דופן, השתתפות תעלה 50 ש"ח למפגש.
 • חוקי ועולם המשחק יקבעו על ידי המנחים ויתעדכנו בהתאם לצורכי המשחק באופן מידתי תוך השתדלות לצמצם פגיעה בהנאת המשתתפים מן המשחק.
 • הקבלה למשחק מותנית בהסכמת ארבעת מנחי המשחק והסכמה לחוזה המשחקי. מוסכם על המשתתפים כי המנחים יכולים להרחיק משתתפים מן המשחק גם לאחר קבלתם אליו, בכל עת, ללא נימוקים.
By | 2017-10-13T08:36:46+00:00 מאי 19th, 2016|סיסטם|
טוען...