מורשות תכונה חיוביות

תחום השיוך של הדמות [מיתוס, מעשיה, מודרנה] קובע כמה נקודות של מורשות-תכונה עומדות לרשות הדמות. הדמות יכולה לחלק נקודות אלו כרצונה, במלואן או בופן חלקי, אך כמו עם כל תחום מורשות, אי אפשר לחסוך נקודות שכאלו ולהמיר אותן לנקודות זהב. הדרך היחידה לזכות בנקודות זהב היא באמצעות מורשות בעלות השפעה שלילית כלשהי.

מורשות-תכונה כלליות שעולות נקודה אחת

פשוט מוצלח – לגבי תכונה אחת ויחידה שנרשמת בעת יצירת הדמות, לדמות יש בונוס של 1 לדרוג הכולל שלה כשהיא משתמשת בתכונה זו ביחד עם כישורים טבעיים לצורך אתגר. למשל, אבי בוחר שלדמותו, נחשון, תהיה מורשת 'פשוט מוצלח' בכל הקשור לכוח. כאשר נחשון מזנק למים ושוחה, יש לו פלוס 1 לדרוג, כי לרוב שחיה מצטרפת לכוח לצורך קביעת דרוג. אבל, אם המים שקטים, והאתגר הוא שחיה ארוכה מאוד, כך שיש לצרף חוסן לשחיה כדי לקבל דרוג, אבי לא יהנה מתוספת של 1 לדרוג הכולל. כמוכן, אבי לא יהנה מתוספת של 1 לכישורים נלמדים שמשתמשים בכוח, כגון איגרוף תאילנדי ונפחות.

ניתן לקחת מורשת זו עד שלוש פעמים, בכל פעם עבור תכונה שונה. ניתן לרכוש את מורשת 'תלמד תצליח' עבור תכונה שלה נרכש 'פשוט מוצלח' [או זו אינה חובה או דרישה מוקדמת].

 

מעטה קלוש – לרצונה, מעטה האגדה של דמות נעשה קלוש וקשה להבחין בו. מי שבוחן את הדמות עם עין שלישית, יבחין במעטה רק אם דרוג האבחנה שלו עומד על 6 לכל הפחות, או אם לבוחן יש 'עין שלישית חודרת'.

 

התאוששות מהירה – הדמות מחזירה רמת בריאות כל ארבעה ימים ולא כל שבעה.

 

קשוח – לדמות יש עוד רמת בריאות אחת. ניתן לקחת מורשת זו פעמיים לכל היותר.

 

שלווה פנימית – הדמות מחזירה רמת שפיות כל ארבעה ימים ולא כל שבעה.

 

רגוע – לדמות יש עוד רמת שפיות אחת. ניתן לקחת מורשת זו פעמיים לכל היותר.

מורשות-תכונה כלליות שעולות שתי נקודות

תלמד תצליח – לגבי תכונה אחת ויחידה שנרשמת בעת יצירת הדמות, לדמות יש בונוס של 1 לדרוג הכולל שלה כשהיא משתמשת בתכונה זו ביחד עם כישורים נרכשים לצורך אתגר. למשל, אבי בוחר שלדמותו, נחשון, תהיה מורשת 'תלמד תצליח' בכל הקשור למיומנות. כאשר נחשון מחליט לעצב מברזל יצירת אומנות, יש לו פלוס 1 לדרוג, כי לרוב נפחות מצטרפת למיומנות לצורך קביעת דרוג. אבל, אם נחשון מנסה לישר לוח של פלדת טנקים במהלומות קורנס, ועליו להוסיף כוח לנפחות כדי להצליח, אבי לא יהנה מתוספת של 1 לדרוג הכולל. כמוכן, אבי לא יהנה מתוספת של 1 לכישורים טבעיים שמשתמשים במיומנות, כגון נסיונות לשכב במארב או לנוע בשקט.

ניתן לקחת מורשת זו עד פעמיים, בכל פעם עבור תכונה שונה. ניתן לרכוש את מורשת 'פשוט מוצלח' עבור תכונה שלה נרכש 'תלמד תצליח' [אך זו אינה חובה או דרישה מוקדמת].

 

מעיין עוצמה – באותו מועד בשבוע בו הדמות יכולה לבקר באגדה שלה ולהשיב לעצמה נקודות עוצמה, הדמות משיבה לעצמה 3 נקודות עוצמה, ולא 2.

 

מוכה ירח – בשלושת הלילות בהם הירח מלא ובשמיים, הדמות זוכה בתוסף של 2 לשתיים מן התכונות שלה. בשלושת הלילות בהם הירח חסר לגמרי, הדמות סובלת ממחסר של 1 לאותן שתי תכונות.

מורשות-תכונה כלליות שעולות שלוש נקודות

עין שלישית חודרת – כאשר דמות משתמשת בעין השלישית שלה, היא יכולה לראות מעטה אגדי קלוש. בנוסף, הדמות יכולה, במבט, לזהות שדבר כלשהו הוא עוגן [ולא רק לדעת שהוא מן האגדה], בין שהדמות מסתכלת על הדבר בעולמנו, ובין שבעולם אגדתי. כמוכן, עין שלישית חודרת יכולה לראות אם בן אגדה ניחן ב'קללה איומה'.

 

מאגר עוצמה – לדמות יש עוד נקודת עוצמה אחת במאגר הקבוע שלה. ניתן לקחת מורשת זו פעמיים לכל היותר.

 

עוגן סודי – אחד מעוגני האגדה של הדמות, הוא עוגן נסתר באופן יוצא דופן. אם העוגן נמצא באגדה, כדי לגלותו צריך לחדור לאגדתה של הדמות, ושם צריך למצוא את עקבותיו באגדה באמצעות כוחות ומחקר, שיהיו חמקמקים בהרבה מן הרגיל. לעוגן זה, התנגדות 30 לגילוי באמצעות כוחות.

מורשות-תכונה כלליות שעולות ארבע נקודות

התחזקות זמנית – תכונה אחת של הדמות, שאיננה ברמה מעל 7, עוברת התחזקות תחת תנאים מוגדרים, שבהם היא מתחזקת בשלוש רמות [1 הופך ל- 4, 7 הופך ל- 10]. השחקן יכול ליצור תנאים אלו ולאשר אותם מול מנחה, אבל התנאים ייבחנו באופן מחמיר ביחס לאפשרויות המקובלות הבאות: התכונה מתחזקת בשלוש השעות ביום בהן השמש בשיאה; התכונה מתחזקת בשלושת הלילות בחודש בהן הירח מלא, בשעות בהן הירח בפועל בשמיים; התכונה מתחזקת כאשר הדמות עומדת יחפה על אדמה [לא סלעים ולא בטון ולא עץ ולא חול]; התכונה מתחזקת לשעה כאשר הדמות שותה/אוכלת מזון קסום שהביאה מן האגדה שלה ושמהווה עוגן שלה [כמובן שזה לא משמיד את העוגן, תהיו רציניים – זה מתחדש עם הזריחה/שקיעה הבאה].

את המורשות 'התחזקות זמנית', 'התעצמות זמנית' ו'התעלות זמנית' ניתן לקחת לכל היותר פעמיים [מכולן ביחד, לא פעמיים לכל אחת, יא חוכמולוג], וכל פעם לתכונה אחרת – אבל התנאי שמפעיל את ההתחזקות הזמנית חייב להיות אותו התנאי.

אם, מסיבה כלשהי [כגון השפעות של כוחות, העלאת דרוג התכונה באמצעות ניסיון, וכדומה], התכונה ברמה גבוהה מ- 7 בעת התמלאות התנאים להתחזקות זמנית,  המורשת הזו  לא תשפיע עליה עוד.

 

עוגן חזק – אחד העוגנים של הדמות קשה במיוחד להריסה. לא מספיק סתם לשבור/לשרוף/לפרק אותו, אלא יש לעשות את פעולת ההשמדה בתנאים מיוחדים ביותר, שיקבעו למול המנחים. דוגמאות כוללות: טבילה בדם בתולות, השמדה רק באמצעות כלי עשוי כסף, השמדה רק במועד בו הירח חסר לגמרי.

וכאילו כדי להקשות על העניין, העוגן ייראה כאילו הושמד כרגיל [גם לעין, וגם לעין השלישית, אף שיש כוחות שיעמדו על כך שזה איננו המצב], למרות שלא כך קרה.

ניתן לקחת מורשת זו פעמיים, כל פעם עבור עוגן אחר.

מורשות-תכונה כלליות שעולות חמש נקודות

קללה איומה – קללת מוות זה עניין מסוכן ביותר. מי שיש לו קללה איומה, לוקח משהו נוראי, והופך אותו לנוראי הרבה יותר: הקללה תשפיע לא רק על האחראי למותו של בן-האגדה, אלא גם על ידידיו, מכריו ושאיפותיו. קללה איומה, כך נהוג לומר, כמוה כשלוש קללות מוות.

 

אגדה מתחדשת – עוגני האגדה מתאוששים מהר יותר מפגיעה, ואם חלפו שבועיים מבלי שעוגן נוסף נפגע באגדה, הרי שעוגן אחד יתחדש בה.

מורשות-תכונה כלליות שעולות שש נקודות

מדהים – תכונה אחת של הדמות, שכבר היתה ברמה 6 עקב חלוקת הנקודות הראשונית, עולה לרמה 8. זוהי תכונה בולטת, ואנשים יבחינו בה די מהר אלא אם יש מאמצי הסתרה רלוונטיים, אך אדם רגיל שיבחין בתכונה זו יוכל לבצע לגביה רציונליזציה [וכנראה גם יעשה זאת].

 

התעצמות זמנית – תכונה אחת של הדמות, שאיננה ברמה מעל 7, עוברת התעצמות תחת תנאים מוגדרים, שבהם היא מתחזקת בארבע רמות [0 הופך ל- 4, 7 הופך ל- 11]. השחקן יכול ליצור תנאים אלו ולאשר אותם מול מנחה, אבל התנאים ייבחנו באופן מחמיר ביחס לאפשרויות המקובלות הבאות: התכונה מתחזקת בשלוש השעות ביום בהן השמש בשיאה; התכונה מתחזקת בשלושת הלילות בחודש בהן הירח מלא, בשעות בהן הירח בפועל בשמיים; התכונה מתחזקת כאשר הדמות עומדת יחפה על אדמה [לא סלעים ולא בטון ולא עץ ולא חול]; התכונה מתחזקת לשעה כאשר הדמות שותה/אוכלת מזון קסום שהביאה מן האגדה שלה ושמהווה עוגן שלה [כמובן שזה לא משמיד את העוגן, תהיו רציניים – זה מתחדש עם הזריחה/שקיעה הבאה].

את המורשות 'התחזקות זמנית', 'התעצמות זמנית' ו'התעלות זמנית' ניתן לקחת לכל היותר פעמיים [מכולן ביחד, לא פעמיים לכל אחת, יא חוכמולוג], וכל פעם לתכונה אחרת – אבל התנאי שמפעיל את ההתחזקות הזמנית חייב להיות אותו התנאי.

אם, מסיבה כלשהי [כגון השפעות של כוחות, העלאת דרוג התכונה באמצעות ניסיון, וכדומה], התכונה ברמה גבוהה מ- 7 בעת התמלאות התנאים להתעצמות זמנית,  המורשת הזו  לא תשפיע עליה עוד.

מורשות-תכונה כלליות שעולות שמונה נקודות

התעלות זמנית – תכונה אחת של הדמות, שאיננה ברמה מעל 7, עוברת התעלות תחת תנאים מוגדרים, שבהם היא מתחזקת בשש רמות [2 הופך ל- 8, 6 הופך ל-12, וגם 7 הופך ל- 12, אבל את הנקודה הנוספת ניתן לתת לאיזו תכונה שהדמות רוצה, כל עוד רמתה לא מעל 7]. השחקן יכול ליצור תנאים אלו ולאשר אותם מול מנחה, אבל התנאים ייבחנו באופן מחמיר ביחס לאפשרויות המקובלות הבאות: התכונה מתחזקת בשלוש השעות ביום בהן השמש בשיאה; התכונה מתחזקת בשלושת הלילות בחודש בהן הירח מלא, בשעות בהן הירח בפועל בשמיים; התכונה מתחזקת כאשר הדמות עומדת יחפה על אדמה [לא סלעים ולא בטון ולא עץ ולא חול]; התכונה מתחזקת לשעה כאשר הדמות שותה/אוכלת מזון קסום שהביאה מן האגדה שלה ושמהווה עוגן שלה [כמובן שזה לא משמיד את העוגן, תהיו רציניים – זה מתחדש עם הזריחה/שקיעה הבאה].

את המורשות 'התחזקות זמנית', 'התעצמות זמנית' ו'התעלות זמנית' ניתן לקחת לכל היותר פעמיים [מכולן ביחד, לא פעמיים לכל אחת, יא חוכמולוג], וכל פעם לתכונה אחרת – אבל התנאי שמפעיל את ההתחזקות הזמנית חייב להיות אותו התנאי.

אם, מסיבה כלשהי [כגון השפעות של כוחות, העלאת דרוג התכונה באמצעות ניסיון, וכדומה], התכונה ברמה גבוהה מ- 7 בעת התמלאות התנאים להתעלות זמנית,  המורשת הזו  לא תשפיע עליה עוד.

מורשות-תכונה כלליות שעולות תשע נקודות

כביר – תכונה אחת של הדמות, שכבר היתה ברמה 6 עקב חלוקת הנקודות הראשונית, עולה לרמה 10. זוהי תכונה בולטת למרחוק, שדורשת מאמצים משמעותיים מאוד כדי להסוות את השימוש בה ואשר חורגת מכל רציונליזציה סבירה לאדם רגיל. היות וגופו של בן-אגדה הוא אנושי, חלק מעוצמת התכונה מגולם בתוך פטיש תכונה אישי, אשר הדמות תישא עליה בכל עת*.

מורשות תכונה של מעשיה, שעולות תשע נקודות

ידו בכל – אם בסוף שלב חלוקת הנקודות הראשונית, כל התכונות שלך עמדו על 2 לפחות,, מורשת זו תוסיף 1 לכל התכונות שלך! לתמיד! אם בסוף תהליך זה, תכונותיך *אינן* נראות כמו: 3,3,3,3,3,7,7,7 – זכית בפרס המועצה למניעת מינ/מקס! [אבל כן, בטח שמותר שזה ייראה כך].

מורשת זו לא מונעת מדמות לקבל מורשות אחרות שמשפרות תכונות.

מורשות תכונה של מיתוס, שעולות עשר נקודות

מפלצתי – תכונה אחת של הדמות, שכבר היתה ברמה 6 עקב חלוקת הנקודות הראשונית, עולה לרמה 12. זוהי תכונה לא אנושית כלל, בולטת למרחוק, שאין כל דרך להסוות את השימוש בה אלא באמצעות כוחות על-טבעיים משמעותיים ואשר חורגת מכל רציונליזציה. היות וגופו של בן-אגדה הוא אנושי, חלק מעוצמת התכונה מגולם בפטיש תכונה אישי, אשר הדמות תישא עליה בכל עת*.

עם זאת, תכונה אחת אחרת של הדמות, 'זוכה' מיידית במורשת-התכונה הכללית 'נקודת תורפה' (בהתאם לכללים הרגילים של מורשת זו). לא, אינך מקבל נקודות זהב על 'נקודת התורפה' המסוימת הזו – אבל כל הכבוד על הניסיון.

מורשות-תכונה של מודרנה, שעולות שתים-עשרה נקודות

על-אדם– תכונה אחת של הדמות, שכבר היתה ברמה 6 עקב חלוקת הנקודות הראשונית, עולה לרמה 12. זוהי תכונה לא אנושית כלל, בולטת למרחוק, שאין כל דרך להסוות את השימוש בה אלא באמצעות כוחות על-טבעיים משמעותיים ואשר חורגת מכל רציונליזציה. היות וגופו של בן-אגדה הוא אנושי, חלק מעוצמת התכונה מגולם בפטיש תכונה אישי, אשר הדמות תישא עליה בכל עת*.

 

פטיש תכונה אישי – בני-אגדה הם בני-אנוש ויצורים אגדתיים כאחד; כאשר לבן אגדה יש תכונה שעוברת בהרבה את האנושי [קרי, 7 ומעלה]  גופו של בן האגדה לא מסוגל לתמוך לבדו בתכונה שכזו. במצבים שכאלו נוצר לדמות פטיש תכונה אישי שמבטא בצורה מסוימת את התכונה מדוברת, ונושא בחובו חלק מן העוצמה הנדרשת להתקיימותה של התכונה בבן-האגדה.

By | 2017-06-09T12:18:29+00:00 יוני 9th, 2017|כללי|
טוען...